Επαναλειτουργία παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής δ.Κορινθίων

Από Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 επαναλειτουργούν οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων. Γονείς και κηδεμόνες των νηπίων που φοιτούν στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς μπορούν να επικοινωνούν με τις υπεύθυνες των δομών για περισσότερες πληροφορίες. Α’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ :27410-22011 Β’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ :27410-25118 Γ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ :27410-28244 Δ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ:27410-76455 Ε’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ:27410-32016 ΣΤ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ:27410-35008 Ζ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ:27410-89043 Η’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ :27410-98286 Θ’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ:27410-33872   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Leave a Comment