Εργασίες κλαδέματος, φροντίδας πρασίνου και αποψίλωσης

Εργασίες κλαδέματος, φροντίδας πρασίνου και αποψίλωσης ξεκίνησε ο Δήμος Κορινθίων. Η υπηρεσία Περιβάλλοντος έχοντας καταρτίσει πλάνο παρέμβασης για το σύνολο του Καλλικρατικού δήμου εργάζεται συστηματικά προκειμένου αφενός να επιτευχθεί εξωραϊσμός και αφετέρου ασφάλεια αφού σε πολλά σημεία η μη υλοποίηση των ενεργειών αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος αλλά και πυρκαγιάς. Το προσωπικό του Δήμου έχοντας στην διάθεση του το σύνολο των μέσων που είναι απαραίτητα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ολοκλήρωση των ενεργειών που θα αποδώσουν στους δημότες ένα αισθητικά αναβαθμισμένο κυρίως όμως ασφαλές περιβάλλον. Παρεμβάσεις έχουν ήδη γίνει στην περιοχή «Δέλτα Κορίνθου», στην περιοχή του Προαστιακού, στο κέντρο της Κορίνθου και σε Δημοτικές Κοινότητες. Οι δημότες, δεδομένης και της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου αύριο Παρασκευή 1η Μαΐου, καλούνται από την πλευρά τους να συνδράμουν περιφρουρώντας αφενός  τα αποτελέσματα των εργασιών και αφετέρου προχωρώντας  σε εργασίες αποψίλωσης στους χώρους ευθύνης τους όπως ορίζεται από την νομοθεσία και τον Κανονισμό καθαριότητας Ο όμορφος, περιποιημένος και ασφαλής δήμος είναι ευθύνη όλων μας.

Leave a Comment