ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2011-2014 Οικονομική Κατάσταση Δήμου
  • Το χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12/2010 για το σύνολο του Δήμου Κορινθίων (και των 5 δημοτικών ενοτήτων) ήταν 7.677.599 €
  • Στις 31/12/2011 ήταν 6.251.177 € (με ενδιάμεσες πληρωμές οφειλών των 4 δήμων περίπου 5,5 εκατομμυρίων €)
  • Σήμερα (μέχρι 31-8-2013) είναι περίπου 12.164.000 €.
  • Στις ημέρες μας στο Καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων εκτελούνται έργα προϋ/σμού πάνω από 30.000.000€
    Διαφάνεια
  • Όλες σχεδόν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Ποιότητας Ζωής αναρτώνται όχι μόνον στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αλλά και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων για την άμεση, έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των συνδημοτών και των ενδιαφερομένων πολιτών.
  • Όλα τα έργα που εκτελούνται στο Δήμο μας είναι με δημοπρασία.
    Για περαιτέρω πληροφορίες κάντε κλικ στην υπο-ενότητα που σας ενδιαφέρει: