Δικαιολογητικά και οδηγίες για Άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου

Για τραπεζοκαθίσματα

Έκδοση νέας άδειας
Νομοθετήματα, κανονιστικές αποφάσεις

Για περίπτερα

Έκδοση νέας άδειας

Για εμπορεύματα

Έκδοση νέας άδειας

Για είσοδο – έξοδο οχημάτων

Έκδοση νέας άδειας

Για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών, κάδων, περιφράξεων

Έκδοση νέας άδειας

Βεβαίωση καταλληλότητας εκθεσιακού χώρου

Έκδοση νέας άδειας