Εκδιδόμενες άδειες

Λόγω της δημοσίευσης του Ν .4497/2017 ( ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και του Ν.4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής (ΦΕΚ Α’ 5) άρθρο 244, θα ακολουθήσει προσεχώς ανάρτηση των νέων διαδικασιών και δικαιολογητικών για τις εμποροπανηγύρεις & υπαίθριες αγορές & υπαίθριο εμπόριο αλλά και για την αναγγελία κομμωτή – κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών.

Διαφημίσεις

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαφήμισης

Περίπτερα

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας περιπτέρου

Αναγγελία κομμωτή – κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών

Δικαιολογητικά για αναγγελία κομμωτή - κουρέα
Δικαιολογητικά για αναγγελία τεχνίτη περιποίησης χεριών - ποδιών

Ανακοίνωση λειτουργίας εκθέσεων

Διακαιολογητικά για ανακοίνωση λειτουργίας εκθέσεων