Εκδιδόμενες άδειες

Διαφημίσεις

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαφήμισης

Περίπτερα

Δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας περιπτέρου

Αναγγελία κομμωτή – κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών

Δικαιολογητικά για αναγγελία κομμωτή - κουρέα
Δικαιολογητικά για αναγγελία τεχνίτη περιποίησης χεριών - ποδιών

Ανακοίνωση λειτουργίας εκθέσεων

Διακαιολογητικά για ανακοίνωση λειτουργίας εκθέσεων