Ιστορικό της Γαλάζιας Σημαίας

Τι είναι η γαλάζια σημαία:

Η “Γαλάζια Σημαία« είναι ένα σύμβολο ποιότητας, το οποίο απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες τις οποίες διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι, ξενοδόχοι και άλλοι φορείς ή και σε σκάφη που πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ( ΕΕΠΦ) είναι από το 1992 ο εθνικός χειριστής του προγράμματος “Γαλάζια Σημαία” στη χώρα μας.

Το εθελοντικό Πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ” (“BLUE FLAG”) ξεκίνησε πιλοτικά για πρώτη φορά στη Γαλλία, το 1985, αλλά η ουσιαστική έναρξή του ήταν την 5η Ιουνίου 1987, διεθνή ημέρα Περιβάλλοντος, οπότε και παρουσιάστηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως «πρωτότυπη Περιβαλλοντική Δράση για ακτές με μεγάλο αριθμό λουομένων».

Σήμερα συμμετέχουν στο εθελοντικό αυτό πρόγραμμα 45 χώρες από όλες σχεδόν τις ηπείρους. Ιδρυτής του Προγράμματος και διεθνώς υπεύθυνος χειριστής του είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, “FΕΕ” (Foundation for Environmental Education).

Οι αξιολογητές της Ε.Ε.Π.Φ και του Fee (ίδρυμα για την περιβαλλοντική Εκπαίδευση επιθεωρούν τις ακτές και επισημαίνουν τυχόν προβλήματα και παραλήψεις

Ποιος είναι υπεύθυνος σε διεθνές επίπεδο και στη Ελλάδα ;

Ο υπεύθυνος σε διεθνές επίπεδο χειριστής του Προγράμματος, το Fee (Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), σε συνεργασία με τους Συντονιστές των χωρών μελών του, αναμορφώνει κατά καιρούς τα κριτήρια βράβευσης, καθιστώντας συνεχώς αυστηρότερη την εφαρμογή τους, με στόχο τη βελτίωση, των συνθηκών στις ακτές και μαρίνες που βραβεύονται.

Στην Ελλάδα χειριστής του προγράμματος είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Το πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου τουρισμού.

Για τις αναλύσεις των νερών κολύμβησης

Αρμόδιος Φορέας υλοποίησης του “Προγράμματος Παρακολούθησης Ποιότητας Νερών Ακτών Κολύμβησης « ΕΣΠΑ είναι το  Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γενική  Γραμματεία φυσικού περιβάλλοντος & Υδάτων ( πρώην Ε.Γ.Υ ).