Η Φιλοσοφία του Δήμου Κορινθίων στον τομέα της Καθαριότητας επικεντρώνεται στην εξασφάλιση ενός βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος. Η Υπηρεσία Καθαριότητας ως βασικός φορέας υλοποίησης του έργου αξιοποιεί τις βασικές συνιστώσες όπως η ανακύκλωση ως προτεραιότητα των προσπαθειών μας. Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι στις μέρες μας σημείο αναφοράς και σύγκρισης του πολιτισμού κάθε κοινωνίας. Συνεπώς, ο σεβασμός στην αξία του περιβάλλοντος, ως αποτέλεσμα της ανάγκης να το προστατεύσουμε πρέπει να συνυπάρχει αρμονικά με την ανάγκη της δόμησης και της αξιοποίησης της γης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να σχεδιάζουμε μια πόλη ζωντανή, λειτουργική, ευχάριστη και φυσικά πράσινη εφάμιλλη της ευρωπαϊκής οικογένειας. Η υιοθέτηση της θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς που πρέπει να αγγίζει καθέναν, είναι βέβαια ευθύνη του πολίτη. Ο διαχωρισμός των απορριμμάτων και η εναπόθεση τους στους σωστούς κάδους, η μέριμνα για καθαριότητα γύρω από τις οικίες έπειτα από κατασκευές, η μη απόρριψη σκουπιδιών στο δρόμο και πολλές αντίστοιχες κινήσεις βελτιώνουν την εικόνα της πόλης μας, εμποδίζουν την κακοσμία προσφέροντας στην συλλογική υγιεινή και απαλλάσσουν το περιβάλλον από αυτά τα υλικά. Ωστόσο η προσπάθεια για μια καθαρή και περιβαλλοντικά φιλική πόλη είναι συνεχής. Η διεύθυνση καθαριότητας εργάζεται ανελλιπώς για να προσφέρει τις υπηρεσίες της αλλά δεν γίνεται τίποτα χωρίς την ουσιαστική συμβολή του δημότη. Διεύθυνση: Αδειμάντου και Σισύφου, 201 00 , Κόρινθος Τηλ. επικοινωνίας: 27410 27004