ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΕΧΡΕΩΝ Τ.Δ. ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΕΧΡΕΩΝ Τ.Δ. ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ 60.000,0 25/5/2010 18/6/2010 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Δημοτικοί Πόροι Δημοπρασία ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ