ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Δ. ΣΟΛΟΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Δ. ΣΟΛΟΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 200.000,0 11/11/2008 24/11/2008 ΔΗΜΟΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ Δημοτικοί Πόροι Δημοπρασία ΣΟΛΟΜΟΣ