ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΑΞΕΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ (ΚΑΛΑΜΙΑ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΑΞΕΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ (ΚΑΛΑΜΙΑ) 0,0 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ Δημοτικοί Πόροι ΚΟΡΙΝΘΟ

Leave a Comment