Κτίριο Διατηρητέο στα Εξαμίλια

Το Δημοτικό Σχολείο στο ΔΔ Εξαμιλίων έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο από το ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα σχολικής αρχιτεκτονικής της εποχής του Μεσοπολέμου.

Κατασκευάστηκε αμέσως μετά τον σεισμό του 1928 με τον τίτλο «Διδακτήριο Εξαμιλίων» και από τότε έως σήμερα δεν έχει απωλέσει τον παιδευτικό του χαρακτήρα.

Ο σκελετός του είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ η φέρουσα τοιχοποιϊα είναι από συμπαγή οπτοπλινθοδομή (τούβλα), η οποία προσφέρει εξαιρετική μόνωση, ενώ η σκεπή του αποτελείται από ξύλινο σκελετό που έχει επένδυση γαλλικού τύπου κεραμιδιών, τα οποία εκείνη την εποχή άρχισαν να εισάγονται στην ελληνική αρχιτεκτονική.