Μητρώο Αρρένων

Πιστοποιητικά για Στρατολογική χρήση

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Πιστοποιητικά για Στρατολογική χρήση
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου ενηλίκου ή του γονέα του ανηλίκου ή από κάθε πρόσωπο που ασκεί γονική μέριμνα ή επιτροπεία του
 2. Επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Εγγραφή Αδήλωτου Ανηλίκου στο Μητρώο Αρρένων

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Εγγραφή Αδήλωτου Ανηλίκου στο Μητρώο  Αρρένων
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση  του γονέα ή από κάθε πρόσωπο που ασκεί γονική μέριμνα ή επιτροπεία
 2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στο μητρώο αρρένων
 3. Μια μικρή έγχρωμη φωτογραφία
 4. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε διάστημα  90 ημερών  από την γέννηση
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης γονέων
 6. Πιστοποιητικό αδήλωτου που συντάσσεται  από τον Δήμο
Αίτηση Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση (pdf)
Υπεύθυνη Δήλωση Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση (pdf)

 

Εγγραφή Αδήλωτου ενηλίκου στο Μητρώο Αρρένων

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Εγγραφή Αδήλωτου Ενηλίκου στο Μητρώο Αρρένων
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στο μητρώο αρρένων
 3. Μια μικρή έγχρωμη φωτογραφία
 4. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε διάστημα 90 ημερών από την γέννηση
 5. Πιστοποιητικό αδήλωτου που συντάσσεται από τον Δήμο
Αίτηση Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση (pdf)
Υπεύθυνη Δήλωση Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση (pdf)

Εγγραφή Αδήλωτου ενηλίκου, κατοίκου εξωτερικού στο Μητρώο Αρρένων

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Εγγραφή Αδήλωτου ενηλίκου, κατοίκου εξωτερικού στο Μητρώο Αρρένων
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στο μητρώο αρρένων
 3. Μια μικρή έγχρωμη φωτογραφία
 4. Ληξιαρχική Πράξη γέννησης από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών
 5. Πράξη καθορισμού Ηλικίας από το αρμόδιο Προξενείο
 6. Πιστοποιητικό αφιξοαναχωρήσεων από το αρμόδιο Προξενείο
 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης γονέων
 8. Πιστοποιητικό αδήλωτου που  συντάσσεται  από το Δήμο
Αίτηση Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση (pdf)
Υπεύθυνη Δήλωση Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση (pdf)

 

Εγγραφή ενηλίκου Αλλοδαπού που αποκτά την Ελ. Ιθαγένεια λόγω πολιτογραφήσεως

Η διαδικασία αυτή διενεργείται πλέον από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Εγγραφή Ανηλίκου Αλλοδαπού που αποκτά την Ελ. Ιθαγένεια λόγω πολιτογραφήσεως του γονέα

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Εγγραφή Ανηλίκου Αλλοδαπού που αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια λόγω πολιτογραφήσεως του γονέα
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση  του γονέα ή από κάθε πρόσωπο που ασκεί γονική μέριμνα ή επιτροπεία
 2. Απόφαση Πολιτογράφησης και Πρακτικού ορκωμοσίας γονέα
 3. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στο μητρώο αρρένων
 4. Μια μικρή έγχρωμη φωτογραφία
 5. Ληξιαρχική Πράξη  ή πιστοποιητικό  Γέννησης του τέκνου
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης γονέων
 7. Πιστοποιητικό αδήλωτου που  συντάσσεται  από το Δήμο
Αίτηση Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση (pdf)
Υπεύθυνη Δήλωση Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση (pdf)

Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμένου

Η σχετική διαδικασία γίνεται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Η διαγραφή διενεργείται από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Στρατολογικού γραφείου.

Ο Δήμος εκδίδει Πιστοποιητικό Πολλαπλώς εγγεγραμμένου κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου.

 

Διαγραφή λόγω θανάτου

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Διαγραφή λόγω θανάτου
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 2. Πιστοποιητικό θανάτου που εκδίδεται από το Δήμο

Διαγραφή λόγω αφάνειας

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Διαγραφή λόγω αφάνειας
Λίστα Δικαιολογητικών Αντίγραφο τελεσίδικης Δικαστικής Απόφασης για κήρυξη σε Αφάνεια

 

Διαγραφή Ανυπάρκτου

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Διαγραφή Ανυπάρκτου
Λίστα Δικαιολογητικών
 • Ο Δήμος εκδίδει Πιστοποιητικό Ανυπαρξίας.
Αίτηση
Σημείωση

Η διαγραφή απο το Μητρώο Αρρένων διενεργείται από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ύστερα απο πρόταση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου. (άρθρο 7 του Ν.2119/93 Κύρωση Κώδικας διατάξεων περί Μητρώου Αρρένων)

Διαγραφή Θηλέων

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Διαγραφή Θηλέων
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης
 2. Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας που εκδίδεται από το Δήμο.

 

Μετεγγραφή σε Μητρώα Αρρένων άλλου Δήμου

Αρμόδιο Τμήμα Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Μετεγγραφή σε Μητρώα Αρρένων άλλου Δήμου
Λίστα Δικαιολογητικών Η σχετική διαδικασία γίνεται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Προσθήκη Κύριου Ονόματος

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Προσθήκη Κύριου Ονόματος
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως – βαπτίσεως
 2. Πιστοποιητικό Προσθήκης Κυρίου Ονόματος που εκδίδεται από τον Δήμο

 

Προσθήκη ελλειπόντων στοιχείων

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Προσθήκη ελλειπόντος τόπου γέννησης, θρησκεύματος, στοιχείων ληξιαρχικής πράξης, κλπ.
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση
 2. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως στην οποία να έχει καταχωρηθεί το ελλείπον στοιχείο π.χ. τόπος γέννησης, θρήσκευμα, στοιχεία ληξιαρχικής πράξης
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης τέκνου

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης τέκνου
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση του αναγνωριζόμενου ενηλίκου ή του γονέα αν αυτός είναι ανήλικος.
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντα
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης αναγνωρίσεως ή της διαθήκης σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης,ή της δικαστικής απόφασης σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης.
 4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία.
 5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Δήμο, περί εγγραφής στα μητρώα αρρένωντου αναγνωριζόμενου.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πατρός
 7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μητρός
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης

Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

Αρμόδιο Τμήμα Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Υπηρεσία Μητρώου Αρρένων
Περιγραφή Διαδικασίας Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας
Λίστα Δικαιολογητικών
 1. Αίτηση του υιοθετηθέντα ενηλίκου,ή αν αυτός είναι ανήλικος, ενός των συζύγων, σε περίπτωση κοινής υιοθεσίας, ή του υιοθετήσαντα γονέα σε περίπτωση υιοθεσίας από τον έναν σύζυγοτου τέκνου του άλλου.
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης υιοθεσίας
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού τελεσιδικίας
 4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τα νέα στοιχεία.
 5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Δήμο, περί εγγραφής στα μητρώα αρρένων του υιοθετηθέντα
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης γονέων
Αίτηση Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης