ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ: “Βιωματικό σεμινάριο στο προσωπικό καθαριότητας του Δήμου”

Στα πλαίσια του προγράμματος Γαλάζια Σημαία ο Δήμος Κορινθίων και ο υπεύθυνος της ακτής παρουσιάζουν στα πλαίσια των 5 δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το έτος 2022
την δράση “Βιωματικό σεμινάριο στο προσωπικό καθαριότητας του Δήμου”
Στόχος της δραστηριότητας είναι να γνωρίζει το προσωπικό καθαριότητας του Δήμου τον σωστό τρόπο καθαριότητας των ακτών και των γύρω περιοχών ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί το πρωί της 7ης Ιουλίου στην παραλία « Καλάμια » και θα δοθεί ένα εγχειρίδιο για την διαδικασία της καθαριότητας
 
Το μήνυμα της δράσης είναι: “Προστατεύω το Περιβάλλον”
 
Οι Διαχειριστές της Ακτής
Βασίλης Νανόπουλος
Δήμητρα Δανιήλ – Σκόνδρα