Ξεκινά η συντήρηση των Κοιμητηρίων του δήμου Κορινθίων

Υπεγράφη και ξεκινά άμεσα να υλοποιείται η σύμβαση που αφορά την συντήρηση των Κοιμητηρίων του δήμου Κορινθίων. Την σύμβαση ύψους 588.902 ευρώ (με ΦΠΑ) υπέγραψε το πρωί της Δευτέρας 3 Απριλίου 2023  ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕ».

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων εξέφρασε κατά την υπογραφή της σύμβασης την ικανοποίηση του για την λήξη της χρόνιας δικαστικής διαμάχης στην οποίαν είχε εμπλακεί το έργο με  αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην υλοποίηση του. Η Οικονομική επιτροπή του δήμου Κορινθίων είχε ομόφωνα αποφασίσει στις 22 Οκτωβρίου 2020  τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης , τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθμ. 23/2020 μελέτης  και τους  όρους διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού.