ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

Σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν.4305/2014» παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων.

 

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ.Kορινθίων Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2023

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ.Kορινθίων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ.Kορινθίων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2023

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ.Kορινθίων Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ.Kορινθίων Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ.Kορινθίων Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ.Kορινθίων Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ.Kορινθίων Ιανουαρίου-Μαϊου 2023

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ.Kορινθίων Ιανουαρίου-Απριλίου 2023

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ.Κορινθίων Ιανουαρίου-Μαρτίου 2023

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ.Κορινθίων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ.Kορινθίων Ιανουαρίου 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ. Κορινθίων Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ. Κορινθίων Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ. Κορινθίων Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ. Κορινθίων Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ. Κορινθίων Ιανουαρίου – Αυγούστου 2022

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ. Κορινθίων Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ. Κορινθίων Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ. Κορινθίων Ιανουαρίου – Μαϊου 2022

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ. Κορινθίων Ιανουαρίου – Απριλίου 2022

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ. Κορινθίων Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ.Κορινθίων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ.Kορινθίων Ιανουαρίου 2022