ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ στο δήμο Κορινθίων

𝜪𝜦𝜠𝜮 𝜪𝜤 𝜠𝜥𝜟𝜢𝜦𝜴𝜮𝜠𝜤𝜮 𝜯𝜪𝜰 𝜜𝜰𝜞𝜪𝜰𝜮𝜯𝜪𝜰
𝝈𝝉𝝄 𝜹ή𝝁𝝄 𝜥𝝄𝝆𝜾𝝂𝜽ί𝝎𝝂
———————————
𝟎𝟒.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟐
𝚵𝛆𝛎ί𝛂 𝚨𝛒𝛘𝛂ί𝛂ς 𝚱𝛐𝛒ί𝛎𝛉𝛐𝛖 ,𝟐𝟏:𝟎𝟎
«ο θάνατος του Περικλέους»
από τη θεατρική ομάδα του Π.Σ. Απόλλων (ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΑ 2022)

𝟱 & 𝟭𝟯/𝟬𝟴/𝟮𝟮
𝝖𝞀𝞆𝝰ί𝝰 𝝟ό𝞀𝝸𝝼𝝷𝝾ς, 𝝖𝝼𝝾𝝸𝞆𝞃ό 𝝝έ𝝰𝞃𝞀𝝾,𝟐𝟏:𝟎𝟎
«Η Παράσταση συνεχίζεται!»


𝟎𝟔/𝟎𝟖/𝟐𝟐
𝚱𝚬𝚴𝚻𝚸𝚶 𝚴𝚬𝛀𝚴 𝚱𝚶𝚸𝚰𝚴𝚯𝚶𝚼,𝟐𝟏:𝟎𝟎
Νεανική συναυλία με ντόπια
και αθηναϊκά συγκροτήματα
𝚺𝚷𝚨𝚯𝚶𝚩𝚶𝚼𝚴𝚰, 𝟐𝟏:𝟎𝟎
Παράσταση «Ντόλυ η προξενήτρα»
Θεατρική σκηνή «ΑΝΕΜΗ»
𝚨𝚸𝚾𝚨𝚰𝚨 𝚱𝚶𝚸𝚰𝚴𝚯𝚶𝚺, 𝚨𝛎𝛐𝛊𝛘𝛕ό 𝛉έ𝛂𝛕𝛒𝛐, 𝟐𝟏:𝟎𝟎
Μοντέρνοι και Λάτιν χορών
𝚨𝚸𝚾𝚨𝚰𝚨 𝚱𝚶𝚸𝚰𝚴𝚯𝚶𝚺 ,𝛑𝛌𝛂𝛕𝛆ί𝛂, 𝟐𝟑:𝟑𝟎
Latin Party,
Mr. Bachata

 

𝟎𝟕/𝟎𝟖/𝟐𝟐
𝚺𝚶𝚽𝚰𝚱𝚶, 𝚨𝛎𝛐𝛊𝛘𝛕ό 𝛉έ𝛂𝛕𝛒𝛐,𝟐𝟏:𝟎𝟎
«Η μικρή μας Πόλη»
Παράσταση από το Β.Ρώτας
𝚨𝛒𝛘𝛂ί𝛂 𝚱ό𝛒𝛊𝛎𝛉𝛐ς,, 𝚨𝛎𝛐𝛊𝛘𝛕ό 𝚯έ𝛂𝛕𝛒𝛐 ,𝟐𝟏:𝟎𝟎
«Όπου αγαπά γνωρίζεται
από την περπατησιά του…»
𝚳𝚶𝚼𝚺𝚬𝚰𝚶 𝚺𝚻𝚼𝚳𝚽𝚨𝚲𝚰𝚨, 𝟐𝟏:𝟎𝟎
«Adlocum» Παράσταση Performance
Opus Femina, ΙΛΜΚ, ΕΦΑΚΟΡ,ΠΙΟΠ

 

𝟬𝟴/𝟬𝟴/𝟮𝟮
𝝖𝞀𝞆𝝰ί𝝰 𝝟ό𝞀𝝸𝝼𝝷𝝾ς, 𝝖𝝼𝝾𝝸𝞆𝞃ό 𝝝έ𝝰𝞃𝞀𝝾, 𝟮𝟭:𝟬𝟬
«Ο Επιθεωρητής έρχεται…»
𝚱𝚶𝚸𝚰𝚴𝚯𝚶𝚺,𝚯𝚬𝚨𝚻𝚸𝚶 𝚨𝚪𝚰𝚨𝚺 𝚨𝚴𝚴𝚨𝚺, 𝟐𝟏:𝟎𝟎
Μουσική βραδιά με τους MOTIVO


𝟎𝟗/𝟎𝟖/𝟐𝟐
𝝖𝞀𝞆𝝰ί𝝰 𝝟ό𝞀𝝸𝝼𝝷𝝾ς, 𝝖𝝼𝝾𝝸𝞆𝞃ό 𝝝έ𝝰𝞃𝞀𝝾, 𝟮𝟭:𝟬𝟬
«Ο ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ του Μολιέρου


𝟭𝟬/𝟬𝟴/𝟮𝟮
𝝖𝞀𝞆𝝰ί𝝰 𝝟ό𝞀𝝸𝝼𝝷𝝾ς, 𝝖𝝼𝝾𝝸𝞆𝞃ό 𝝝έ𝝰𝞃𝞀𝝾, 𝟮𝟭:𝟬𝟬
“Nimertis Performance”
ROOMS 2
𝚨𝚪𝚰𝚶𝚺 𝚪𝚬𝛀𝚸𝚪𝚰𝚶𝚺 𝚱𝚶𝚸𝚰𝚴𝚯𝚶𝚼
𝚷𝛌𝛂𝛕𝛆ί𝛂 𝚪.𝚨𝚴𝚫𝚸𝚬𝚶𝚼, 𝟐𝟏:𝟎𝟎
Λαϊκή Βραδιά με το σχήμα της Νατάσσας Γκολφίνου


𝟭𝟭/𝟬𝟴/𝟮𝟮
𝝖𝞀𝞆𝝰ί𝝰 𝝟ό𝞀𝝸𝝼𝝷𝝾ς,, 𝝖𝝼𝝾𝝸𝞆𝞃ό 𝝝έ𝝰𝞃𝞀𝝾
𝟮𝟭:𝟬𝟬
«Το μπουφάν της
Χάρλευ ή…πάλι καλά!»

𝟏𝟏 -𝟏𝟐/𝟎𝟖/𝟐𝟐
𝚷𝛌𝛂𝛕𝛆ί𝛂 𝚨𝛒𝛘𝛂ί𝛂ς 𝚱𝛐𝛒ί𝛎𝛉𝛐𝛖
𝟐𝟏:𝟑𝟎
Στο Φως της Πανσελήνου
«Σ ένα ταξίδι που κάνουν λίγοι…»
Εκδήλωση ενίσχυσης του Ευθύμειο Κέντρου

𝟭𝟮/𝟬𝟴/𝟮𝟮
𝝖𝞀𝞆𝝰ί𝝰 𝝟ό𝞀𝝸𝝼𝝷𝝾ς, 𝝖𝝼𝝾𝝸𝞆𝞃ό 𝝝έ𝝰𝞃𝞀𝝾
𝟮𝟭:𝟬𝟬
«Ντόλυ η προξενήτρα»
Θεατρική σκηνή «ΑΝΕΜΗ»

𝟭𝟯/𝟬𝟴/𝟮𝟮
𝝖𝞀𝞆𝝰ί𝝰 𝝟ό𝞀𝝸𝝼𝝷𝝾ς, 𝝖𝝼𝝾𝝸𝞆𝞃ό 𝝝έ𝝰𝞃𝞀𝝾
𝟮𝟭:𝟬𝟬
«Η Παράσταση συνεχίζεται!»


𝟮𝟬 – 𝟮𝟭/𝟬𝟴/𝟮𝟮
𝝖𝞀𝞆𝝰ί𝝰 𝝟ό𝞀𝝸𝝼𝝷𝝾ς , 𝟮𝟬:𝟯𝟬
Πολιτιστικό Κέντρο «Αναστασία Κεφάλα»
Θερινό σινεμά για μικρούς και μεγάλους

 


𝟐𝟐/𝟎𝟖/𝟐𝟐
𝚨𝚸𝚾𝚨𝚰𝚨 𝚱𝚶𝚸𝚰𝚴𝚯𝚶𝚺, 𝚨𝛒𝛘𝛂𝛊𝛐𝛌𝛐𝛄𝛊𝛋ός 𝚾ώ𝛒𝛐ς
𝟐𝟏:𝟎𝟎
MUSA CONCERTS
𝚸𝚨𝚾𝚮 𝚲𝚬𝚾𝚨𝚰𝚶𝚼, 𝟐𝟏:𝟎𝟎
Μουσική βραδιά με τους ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ


𝟐𝟒/𝟎𝟖/𝟐𝟐
𝚨𝛒𝛘𝛂ί𝛂 𝚱ό𝛒𝛊𝛎𝛉𝛐ς, 𝚵𝚬𝚴𝚰𝚨
𝟐𝟏:𝟎𝟎
Cosmo of culture festival apollon

27/08/22
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Πλατεία «Π.Τσαλδάρη»
21:00
Διεθνές Φεστιβάλ 𝟐𝟕/𝟎𝟖/𝟐𝟐
𝚱𝚶𝚸𝚰𝚴𝚯𝚶𝚺, 𝚷𝛌𝛂𝛕𝛆ί𝛂 «𝚷.𝚻𝛔𝛂𝛌𝛅ά𝛒𝛈»
𝟐𝟏:𝟎𝟎
Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών

𝟐𝟖/𝟎𝟖/𝟐𝟐
𝚨𝚪𝚰𝚶𝚺 𝚰𝛀𝚨𝚴𝚴𝚮𝚺
𝟐𝟏:𝟎𝟎
Λαϊκή Δημοτική βραδιά
Με το σχήμα του Βαγγέλη Μπάνου


𝟐𝟗/𝟎𝟖/𝟐𝟐
𝚾𝚰𝚲𝚰𝚶𝚳𝚶𝚫𝚰
𝟐𝟏:𝟎𝟎
Μουσική βραδιά
με τους MOTIVO


𝟯𝟭/𝟬𝟴/𝟮𝟮
𝝥𝝼𝝴𝞄𝝻𝝰𝞃𝝸𝝹ό 𝝹έ𝝼𝞃𝞀𝝾 𝝖𝞀𝞆𝝰ί𝝰ς 𝝟𝝾𝞀ί𝝼𝝷𝝾𝞄
𝟮𝟭:𝟬𝟬
Cosmo of culture festival

𝚶𝛊 𝛆𝛋𝛅𝛈𝛌ώ𝛔𝛆𝛊ς ❞𝚨𝚷𝚶𝚲𝚲𝛀𝚴𝚬𝚰𝚨 𝟐𝟎𝟐𝟐❞διοργανώνονται από τον Πολιτιστικό σύλλογο Αρχαίας Κορίνθου “ΑΠΟΛΛΩΝ¨ με την συνδρομή του δήμου Κορινθίων και της τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου.

𝚻𝛐 𝟏𝛐 𝚷𝛂𝛎𝛆𝛌𝛌ή𝛎𝛊𝛐 𝚽𝛆𝛔𝛕𝛊𝛃ά𝛌 𝚬𝛒𝛂𝛔𝛊𝛕𝛆𝛘𝛎𝛊𝛋𝛐ύ 𝛉𝛆ά𝛕𝛒𝛐𝛖 ❞𝚶 𝚩𝚬𝚲𝚲𝚬𝚸𝚬𝚽𝚶𝚴𝚻𝚮𝚺” 5-13/08 διοργανώνει ο Αθλητικός και Πολιτιστικός σύλλογος “ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ” Αρχαίας Κορίνθου με την υποστήριξη του ΚΕΠΑΠ.

𝝡𝝴𝞃έ𝞆𝝾𝞄𝝼 𝝹𝝰𝝸 𝞂𝞄𝝼𝝳𝝸𝝾𝞀𝝲𝝰𝝼ώ𝝼𝝾𝞄𝝼 𝝴𝝿ί𝞂𝝶ς:
Θεατρική σκηνή «ΑΝΕΜΗ», ΕΦΑΚΟΡ, ΙΛΜΚ,ΠΙΟΠ, Κορινθιακό
Θέατρο «Β.ΡΩΤΑΣ», Σύλλογος Ηπειρωτών «Η ΠΙΝΔΟΣ».

 

Βρείτε το πρόγραμμα σε υψηλή ανάλυση εδώ:  

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Leave a Comment