Ο Γ.Γ του δήμου Νεκτάριος Σπηλιόπουλος στην διαβούλευση για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης

 

Την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, διεξήχθη προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη με θέμα την Δημόσια Διαβούλευση του Περιφερειακού Προγράμματος 2021-2027 της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, με την συμμετοχή του κ. Περιφερειάρχη, των κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών του νομού, του Εντεταλμένου Συμβούλου της Π.Ε. Κορινθίας, των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Αρκαδίας & Λακωνίας, του εκπροσώπου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και των Δημάρχων των Δήμων του νομού ή των εκπροσώπων τους.

Τον Δήμο Κορινθίων λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Δημάρχου Β. Νανόπουλου, εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νεκτάριος Σπηλιόπουλος, ο οποίος μετέφερε αναλυτικά τις απόψεις του Δημάρχου Κορινθίων και πιο συγκεκριμένα:

«Ο Δήμος Κορινθίων ως Μητροπολιτικός Δήμος στα πλαίσια ενεργής συμμετοχής του σε όλα τα χρηματοδοτικά «εργαλεία» & Προγράμματα και σε συνέχεια του Προγράμματος «Α. Τρίτσης» στο οποίο κατέθεσε χρηματοδοτικές προτάσεις ύψους 28.000.000 €, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την συμμετοχή του και στο Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027 και στην εξασφάλιση των αναλογούντων (με βάση το πληθυσμιακό μέγεθός του και την εδαφική του έκταση) χρηματοδοτήσεων έργων και λοιπών δράσεων σε όλους τους Άξονες του Προγράμματος.

Ειδικότερα δε στους Άξονες Προτεραιότητας:

• ΑΠ2: Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση
(Περιβάλλον & Ενέργεια)

• ΑΠ4: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και
Ανάπτυξη/Βελτίωση Κοινωνικών Υποδομών

• ΑΠ5: Κοινωνική Ένταξη και Αντιμετώπιση της Φτώχειας

• ΑΠ6: Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών
(Δράσεις Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης-ΣΒΑΑ)»

 

 

 

Επίσης ο Δήμος Κορινθίων εντός των επόμενων 15 ημερών που είναι και η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, θα καταθέσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις του επί του υφιστάμενου πλαισίου, έτσι ώστε όλοι μαζί (Δήμοι-Περιφέρεια Πελοποννήσου) να συνδιαμορφώσουν το τελικό πλαίσιο του Προγράμματος πριν την έναρξη υλοποίησής του.

 

Leave a Comment