Ο Δήμος Κορινθίων στο τουριστικό δίκτυο International Tourism News

 
???έ???? ???? ?ή?? ??????ί?? ?ς «????????ό» ??????????ί??? ?? ?????????ό ?ί???? ????????????? ??????? ????, προορισμό για όλες τις εποχές, για όλες τις ηλικίες, για όλες τις οικονομικές δυνατότητες.
? ???ό???ς ?????ή?????ς ?.?????έ?? ??έ???ς ??????ώ???? ???? ??????ή ?? ?ή?? αναφερόμενος στην επανεκκίνηση που ουσιαστικά έγινε την φετινή χρονιά στο κομμάτι του τουρισμού, τις ενέργειες βελτίωσης υποδομών, προσέλκυσης κόσμου, ανάδειξης και προβολής περιοχών και επιλογών
 
 

Leave a Comment