Ο Δήμος Κορινθίων στο τουριστικό δίκτυο International Tourism News

 
𝞐𝞿𝞲έ𝞺𝟂𝞵𝞪 𝞼𝞽𝞸𝞶 𝞓ή𝞵𝞸 𝞙𝞸𝞺𝞲𝞶𝞱ί𝟂𝞶 𝟂ς «𝞹𝞺𝞸𝞸𝞺𝞲𝞼𝞵ό» 𝞹𝞺𝞪𝞬𝞵𝞪𝞽𝞸𝞹𝞸ί𝞰𝞼𝞮 𝞽𝞸 𝞽𝞸𝞾𝞺𝞲𝞼𝞽𝞲𝞳ό 𝞭ί𝞳𝞽𝞾𝞸 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙏𝙤𝙪𝙧𝙞𝙨𝙢 𝙉𝙚𝙬𝙨, προορισμό για όλες τις εποχές, για όλες τις ηλικίες, για όλες τις οικονομικές δυνατότητες.
𝞞 𝞪𝞺𝞵ό𝞭𝞲𝞸ς 𝞐𝞶𝞽𝞲𝞭ή𝞵𝞪𝞺𝟀𝞸ς 𝞳.𝞣𝞲𝞵𝞸𝞴έ𝟂𝞶 𝞟𝞲έ𝞽𝞺𝞰ς 𝞮𝞳𝞹𝞺𝞸𝞼ώ𝞹𝞰𝞼𝞮 𝞼𝞽𝞰𝞶 𝞮𝞳𝞹𝞸𝞵𝞹ή 𝞽𝞸 𝞓ή𝞵𝞸 αναφερόμενος στην επανεκκίνηση που ουσιαστικά έγινε την φετινή χρονιά στο κομμάτι του τουρισμού, τις ενέργειες βελτίωσης υποδομών, προσέλκυσης κόσμου, ανάδειξης και προβολής περιοχών και επιλογών
 
 

Leave a Comment