Πανεπιστήμιο

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2000 και έχει ως έδρα του την Τρίπολη. Ωστόσο αναπτύσσεται σε επίπεδο ολοκληρωμένων Σχολών στις πέντε πρωτεύουσες των νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το Πανεπιστήμιο απαρτίζεται από έξι Σχολές και τα δεκατέσσερα Τμήματα, ανάμεσά τους και η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών που έχει ως έδρα της την Κόρινθο.

Πιο συγκεκριμένα, η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: