ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ

 

     ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα παράκτια οικοσυστήματα αποτελούν την ποιο παραγωγική θαλάσσια  ζώνη. Στα ρηχά νερά η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να διεισδύσει ως τον βυθό της θάλασσας επιτρέποντας έτσι υψηλή πρωτογενή παραγωγικότητα. Στα παράκτια νερά συναντούμε τα λεγόμενα  δάση των θαλασσών μας  αλλά και πλούσια  «βοσκοτόπια »  τα «νηπιοτροφεία»  για εκατοντάδες είδη ψαριών και ασπόνδυλων οργανισμών, καθώς και σημαντικές περιοχές αναπαραγωγής.

Δεδομένης της υψηλής παραγωγικότητας τους τα οικοσυστήματα  αυτά διατηρούν ξεχωριστή σημασία, όχι μόνο για την βιοποικιλότητα, αλλά και για την διατήρηση της γενικότερης υγείας των θαλασσών μας, καθώς επίσης και για την επιβίωση των αλιευτικών μας πόρων. Τα ρηχά παράκτια νερά της περιοχής του κορινθιακού κόλπου στηρίζουν μια ιδιαίτερη βιοποικιλότητα θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας που απαρτίζεται από χιλιάδες είδη ψαριών, ασπόνδυλων οργανισμών και φυκών, καθώς και μεγάλη έκταση από προστατευόμενα παραγωγικά οικοσυστήματα  προτεραιότητας , όπως είναι τα θαλάσσια  λιβάδια Ποσειδωνίας και οι ύφαλοι κοραλλιγενών ροδοφυκών.

ΘΑΛΑΣΙΑ ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ

Τα προστατευόμενα λιβάδια Ποσειδωνίας συναντώνται μόνο στη Μεσόγειο, από τα ρηχά νερά έως και  βάθη 50 μέτρων. Έχουν θεμελιώδη ρόλο στη διατηρηση τις υγείας, την παραγωγικότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Περισσότερα  από 300 είδη φυκών και πάνω από 1000 είδη θαλάσσιων ζώων ζουν στα λιβάδια Ποσειδωνίας, συμπεριλαμβανομένου και ενός μεγάλου αριθμού ψαριών εμπορικής σημασίας.

ΠΑΝΙΔΑ

Η περιοχή του Κορινθιακού  αν και είναι σχετικά μικρή ημίκλειστη θάλασσα, φιλοξενεί σημαντικό πληθυσμό από διάφορα είδη θαλάσσιων θηλαστικών, τα οποία είτε ζουν σε μόνιμους πληθυσμούς στον Κορινθιακό είτε απλώς διέρχονται από αυτόν. Ο Κορινθιακός είναι πιθανότατα η μοναδική περιοχή στον κόσμο, όπου ένας πληθυσμός ζωνοδέλφινων ζει σε κλειστό κόλπο, απομονωμένος από άλλες πελαγικές περιοχές. Τα μεγάλα και απότομα βάθη που φτάνουν μέχρι τα 930 μέτρα, δημιουργούν ένα τέλειο κλειστό οικοσύστημα. Τα ζωνοδέλφινα (Stenella coeruleoalba) με μέσο μήκος 1,65 μέτρα είναι τα μικρότερα παγκοσμίως. Βρίσκονται στο μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών θαλασσών σε βάθη έως και 200 μέτρα αν και είναι ικανά για πολύ μεγαλύτερες καταδύσεις. Στον Κορινθιακό, στην μεικτή ομάδα με τα ζωνοδέλφινα και τα κοινά δελφίνια ζει πλέον μόνο ένα σταχτοδέλφινο

Leave a Comment