Παράρτημα Ι (α) διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 3/12/2018
 Παράρτημα Ι (σχέδιο Α01) της διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων (πρώην δημοτικά σφαγεία) σχέδιο