Παράρτημα Ι (β) διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου

Παράρτημα Ι (σχέδιο Α02) της διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων (πρώην δημοτικά σφαγεία) σχέδιο

Leave a Comment