Παράταση διαδικασίας για πρόσβαση μονίμων κατοίκων περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης

Παράταση διαδικασίας για πρόσβαση μονίμων κατοίκων περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης Με βάση σχετική ανακοίνωση από την ομάδα υλοποίησης του έργου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία πιστοποίησης και ένταξης των δικαιούχων των περιοχών Βεληνιάτικα, Βλασαίικα, Κουταλάς και Μαψός στο έργο “Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους Ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας” (Ν. 4563/2018) παρατείνεται για πέντε (5) μήνες ήτοι μέχρι την 19η/08/2019.

Leave a Comment