Παρέμβαση του Δημάρχου Κορινθίων στον ΑΟΣΑΚ – Αρδεύονται Άσσος – Λέχαιο – Περιγιάλι – Αρχαία Κόρινθος

Την άρδευση κατά προτεραιότητα και για 10 ημέρες το μήνα Απρίλιο λόγω έκτακτης ανάγκης και προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σημερινά σοβαρά προβλήματα των παραγωγών στην δημοτική ενότητα Άσσου – Λεχαίου και για  να μην οξυνθούν περαιτέρω , ζήτησε ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος με επιστολή του προς το Δ.Σ του ΑΟΣΑΚ (επισυνάπτεται).

Ο Οργανισμός συνεδρίασε την Πέμπτη το μεσημέρι στο Βέλο, παρόντος του Δημάρχου Κορινθίων ο οποίος και δια ζώσης περιέγραψε το σημερινό σοβαρό πρόβλημα και τις ακόμα μεγαλύτερες συνέπειες που θα προκύψουν για τους παραγωγούς εάν συνεχιστεί. Το αίτημα του δήμου Κορινθίων συνέδραμε και ο Δήμαρχος Βέλου – Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος, επίσης παρών στην συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αναφέρεται στην απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη του τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν όπως η συνεχιζόμενη λειψυδρία, η μη άρδευση των περιοχών Ζευγολατιού και Δήμου Κορινθίων για δύο συνεχόμενα χρόνια, το γεγονός ότι αυτές οι περιοχές είναι επηρεασμένες από νιτρορύπανση, αποφασίζει κατά πλειοψηφία την άρδευση των περιοχών του δήμου Κορινθίων για τα αγροτεμάχια τα οποία δεν άρδευσαν την προηγούμενη χρονιά και της περιοχής της Δ.Κ.Ζευγολατιού Δήμου Βέλου-Βόχας (η απόφαση επισυνάπτεται). Για το διάστημα μετά τον Απρίλιο θα ληφθεί νέα απόφαση.

«Δεσμεύτηκα στους παραγωγούς του Άσσου – του Λεχαίου και του Περιγιαλίου πως θα παρέμβω αποτελεσματικά εκεί που πρέπει και αυτό έκανα» δήλωσε ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος με την έκδοση της απόφασης επισημαίνοντας ότι είναι σημαντική η επίβλεψη στην υλοποίηση της απόφασης εκ μέρους όλων των εμπλεκομένων.  

Επισυνάπτονται 1) Η απόφαση του ΑΟΣΑΚ, 2)Το αίτημα του Δημάρχου προς τον Οργανισμό