Παραλία Αγίου Νικολάου

Μέσω προσχώσεων προς τη θάλασσα, δημιουργήθηκε μία έκταση ενενήντα πέντε περίπου στρεμμάτων, με σκοπό την αναβάθμιση όλης της περιοχής. Αυτό έγκειται, στη δημιουργία ενός νέου πόλου έλξης για όλους τούς κατοίκους, με την κατασκευή ποδηλατοδρόμου, χώρων αθλοπαιδιών καθώς επίσης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, η διαμορφωθείσα τοποθεσία, που θα κυριαρχεί το πράσινο και τα ψηλά δένδρα, θα λειτουργεί ως μια εναλλακτική πρόταση περιπάτου-πεζοπορίας και αναψυχής στον μεγάλο πεζόδρομο, κατά μήκος της θάλασσας.

Το παραλιακό αυτό μέτωπο, που φιλοδοξεί να δώσει διέξοδο στους πολίτες προς τη θάλασσα, συνορεύει ανατολικά με τις παρυφές της Ποσειδωνίας, δυτικά με την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και αναπτύσσεται κατά μήκος και όπισθεν του σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης. Αυτή η τεχνητή «λωρίδα» γης, ενώνει ουσιαστικά το κέντρο της πόλης με την Ποσειδωνία και διευρύνει κατά πολύ το παραλιακό μέτωπο της Κορίνθου.