Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση προμήθειας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/12/2018
 Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 43.222,08€ Περίληψη Προμήθεια φαρμάκων 2018-19

Leave a Comment