Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/3/2019
 Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΥΤΑΛΑ προϋπολογισμού μελέτης 73.400,00 €   Περισσότερα

Leave a Comment