Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση προμήθειας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/3/2019
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ προϋπ. μελέτης 43.222,08 € (συμπ/νου Φ.Π.Α)  Περισσότερα

Leave a Comment