Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 13/3/2019
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 66.050,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) Διαβάστε Περισσότερα

Leave a Comment