Περί αρμοδιότητας λειτουργίας σχολείων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
__________________

Η δικαιοδοσία του Δημάρχου, έτσι όπως αυτή προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία, περί της λειτουργίας ή μη των σχολικών μονάδων, περαιώνεται στο χρονικό διάστημα των 3 ημερών (ΠΔ79/2017).

Το διάστημα αυτό συμπληρώθηκε σήμερα και δεν δίδεται δυνατότητα παράτασης του. Υπενθυμίζουμε πως οι σχολικές μονάδες του δήμου Κορινθίων παρέμειναν με απόφαση Δημάρχου κλειστές,το τριήμερο 24-25-26 Ιανουαρίου 2022.

Η παράταση ή μη της διακοπής λειτουργίας των σχολείων μετά το τριήμερο, είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας.

Δείτε την ανακοίνωση της Περιφέρειας εδώ:

Η επαναλειτουργία των σχολείων σε περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Leave a Comment