Περιλήψεις Διακηρύξεων Διαγωνισμών Εκμίσθωσης Κυλικείων των Σχολικών Μονάδων (ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΙΚΙΩΝ)

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

α) Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου με ΜΛΤ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

β) Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Σοφικού.  

Δείτε την προκήρυξη εδώ

γ) Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Αθικίων.  

Δείτε την προκήρυξη εδώ