Δικαιολογητικά Πολεοδομίας

Δικαιολογητικά και οδηγίες από την Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών

Έκδοση έγκρισης άδειας δόμησης

Δικαιολογητικά

Διαδικασία απλής ενημέρωσης φακέλου οικοδομικής ή άδειας δόμησης για την αλλαγή χρήσης σύμφωνα με το άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.Ο.Κ.

Αίτηση απλής ενημέρωσης
Διαδικασία απλής ενημέρωσης

Έγκριση εργασιών επισκευής

Αίτηση για την έγκριση εργασιών επισκευής

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Αίτηση Εργασιών Μικρής Κλίμακας
Πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της αίτησης για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Στέλεχος για την έκδοση οικοδομικών αδειών – αδειών δόμησης

Πρότυπα

Στέλεχος για την έκδοση οικοδομικών αδειών για αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από την 1-3-2012.

Στέλεχος άδειας κατεδάφισης
Στέλεχος άδειας οικοδομής

Πρότυπα Αιτήσεων

Έντυπα αιτήσεων

Πρότυπα αιτήσεων για ελεγκτές δόμησης

Έντυπα αιτήσεων

Πρότυπα αιτήσεων για σύνδεση σε Ω.Κ.Ο., εργοταξιακής παροχής και αναφοράς πολεοδομικών παραβάσεων

Έντυπα αιτήσεων

Συμπλήρωση – ανασύσταση φακέλου

Δικαιολογητικά