Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή 9.7

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου  Πυρκαγιάς, που ισχύει για την Παρασκευή 09-07-2021,  ο Κίνδυνος Πυρκαγιών για τον Δήμο Κορινθίων είναι ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4) . Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται στην σχετική με τις δασικές πυρκαγιές Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) και του Γενικού Σχεδίου «ΙΟΛΑΟΣ».

Leave a Comment