ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 13/5/2019
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Κόρινθος, 13.05.2019
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.1659
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                   ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                        Τον/την …………………….
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                     Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                 Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 17.05.2019 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευήκαι ώρα 15:30 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
1.       Γνωμοδότηση για την μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αθηνών 130 έναντι Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου  (έγγραφο 13799/16-4-2019 της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης).
2.       Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» του  κ. Χρήστου Αγγελόπουλου που λειτουργεί επί της οδού Δημοκρατίας 2 και Αγίου Νικολάου, στην Κόρινθο.
                                                                                                                                                                                                                                  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
                                                                                        ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Leave a Comment