ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 27/12/2018
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος, 27.12.2018
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 45562
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                         ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                              Τον/την …………………….
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                           Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                       Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 31.12.2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρακαι ώρα 11:00 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
Προέγκριση ίδρυσης ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΩΝ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, στην εταιρεία «CHROSODIM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. σε μη στεγασμένο δημοτικό χώρο (Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου) .
                                                                                       Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Leave a Comment