ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος, 05.02.2019
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 4126
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                        ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                             Τον/την …………………….
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                          Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                      Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, σας καλούμε για δεύτερη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 07.02.2019 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτηκαι ώρα 15:00 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 1.       Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» του  κ. Λαΐου Γεράσιμου που λειτουργεί επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και Ερμού, στην Κόρινθο.
2.       Ονομασία οδού στην θέση «ΠΥΡΓΟΣ» της Δ.Κ. Κορίνθου.
3.       Ονομασία οδών στην περιοχή «ΦΙΛΟΘΕΗ – ΝΕΑΠΟΛΗ» της Δ.Κ. Κορίνθου.
                                                                                                                                                                                                                                    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
                                                                                       ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Leave a Comment