ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Κόρινθος, 11.02.2019
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                         Αριθμ. Πρωτ.5003
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                         ΠΡΟΣ
Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                              Τον/την …………………….
ΠΛΗΡ.: Σούκουλης Αντώνης                                          Μέλος του Συμβουλίου της
ΤΗΛ.: 2741 3 61070                                                      Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010, την εγκύκλιο 49/74572/29-12-2010, σας καλούμε για πρώτη φορά σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων που θα γίνει την 15.02.2019 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευήκαι ώρα 16:00 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (οδός Κολιάτσου  32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
1.       Γνωμοδότηση για την μετατόπιση περιπτέρου επί της Λεωφόρου Αθηνών στον Συνοικισμό Κορίνθου (έγγραφο 4220/4-2-2019 της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης).
                                                                                   Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
            της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ

Leave a Comment