ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00

Leave a Comment