ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 12:00 ΕΩΣ ΩΡΑ 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 12:00 ΕΩΣ ΩΡΑ 13:00

Leave a Comment