ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 11:00 ΕΩΣ ΩΡΑ 12:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΩΡΑ 11:00 ΕΩΣ ΩΡΑ 12:00

Leave a Comment