ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

 

Leave a Comment