Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο την Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου και ώρα 13:30

Ημ/νία Δημοσίευσης : 19/4/2019

                                                                          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κόρινθος,  19 Απριλίου 2019 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                       Αριθμ. Πρωτ. 14233   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                          ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                             Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                            Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32 Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070     Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 24η  Απριλίου  2019 ημέρα της εβδομάδος  Μεγάλη Τετάρτη  και ώρα 13:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  
 1. Έγκριση Μνημονίου Ενεργειών / Ειδικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (επικαιροποίηση)
 2.  Απευθείας αγορά ακινήτου στο Αλαμάνο της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων για δημιουργία Κ/Χ εξυπηρέτησης αναγκών των δημοτών (πάρκινγκ, παιδική χαρά κ.λ.π)
 3. Έγκριση 6ουλογαριασμού της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α Κορίνθου»
 4. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού Προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019
 5. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού Προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» περί ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2013
 6. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού Προσώπου «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» περί ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2014
 7.     Έγκριση κοπής δέντρου στην Αρχαία Κόρινθο.
 8.    Αίτημα χορήγησης άδειας γενικής θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κολιάτσου με αρ. 20 για τις ανάγκες του ΚΕΣΥ Κορινθίας στην πόλη της Κορίνθου.
 9.   Αίτημα χορήγησης μιας αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Νοταρά με αρ. 41 στην πόλη της Κορίνθου.
 10. Διαμόρφωση εισόδου-εξόδου οχημάτων επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως με αρ. 45 στην πόλη της Κορίνθου.
 11. Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού»
 12. Έγκριση του 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή παλαιού Γυμνασίου Σοφικού σε Βρεφονηπιακό Σταθμό»
 13. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Σολυγείας»
 14. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εργασίες συντήρησης της Ε.Ο. ΙΣΘΜΟΥ –ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
 15. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
 16. Επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων προνοιακών επιδομάτων
 17. Επί αιτήσεως της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Α.Μ.Κ.Ε., σχετικά με προνοιακό επίδομα
 18.  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών
 19. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019.
 20. Αποδοχή αίτησης συμβιβασμού
 21. Αίτημα κας Ευδοξίας Κουβακλή-Νάνου, περί προμήθειας αντιγράφων του βιβλίου με τίτλο «Περιδιάβαση στο χώρο και στο χρόνο –Κόρινθος 1928-1955 – Τα κτίρια παίρνουν ζωή μιλούν και συστήνονται»
 22. Διαγραφές οφειλών
 23. Διαγραφές προσαυξήσεων
 24. Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου.
     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.       Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment