Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 20 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 15/2/2019
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κόρινθος, 15 Φεβρουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                Αριθμ. Πρωτ. 5756
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                
Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                               ΠΡΟΣ    
Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                    Τ……………………………
                                                                                                                         Δημοτικό Σύμβουλο
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32
Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  20η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 19:00  στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2οςόροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.    Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικής μονάδας του Δήμου Κορινθίων στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
2.    Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Π. Τσαλδάρη»
3.     Χορήγηση έγκρισης διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας της Ελένης Μ. Κεφιλή στην περιοχή «Κρητικά» Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
4. Χορήγηση έγκρισης διαμόρφωσης εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας της επιχείρησης με επωνυμία «ΤΙΚΟΥΝ ΟΛΑΜ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» στην περιοχή «Λούτσα- Παππά» Δ.Κ. Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων.
5.   Απαγόρευση στάσης- στάθμευσης επί της οδού Περιάνδρου 51Α στην πόλη της Κορίνθου.
6.  Αίτημα χορήγησης άδειας διέλευσης οχήματος σε πεζοδρομημένο τμήμα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου.
7.      Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019
8.       Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών
9.       Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
10.    Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών Συλλόγων
11.  Συμμετοχή του Δήμου στη μουσικοχορευτική εκδήλωση από το Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Ξυλοκέριζας
12.    Συμμετοχή του Δήμου στη θεατρική παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο» από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου
13.    Διαγραφή οφειλών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της Δ.Ε. Σαρωνικού
14.    Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους Κοιμητηρίων
                                                                                                     Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.                                                                                                                         Αναστάσιος Κοντογιώργος
 

Leave a Comment