Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την 04 Μαρτίου 2019 ημέραΔευτέρα και ώρα 19:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 28/2/2019
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κόρινθος,  28 Φεβρουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 7436
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                     
Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                     ΠΡΟΣ    
Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                          Τ……………………………
                                                                                                                                   Δημοτικό Σύμβουλο
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32
Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την    Μαρτίου  2019 ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα  και ώρα 19:00  στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2οςόροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.      Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 680.000,00 € για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού»,το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».
2.     Έγκριση προγράμματος προϋπολογισμού επικοινωνιακής δαπάνης έτους 2019 και απολογιστικών στοιχείων έτους  2018.
3.  Επί του με αριθμ. 38/11-2-2019 εγγράφου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Κορινθίων, για έκτακτη επιχορήγηση.
4.    Αναγνώριση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης με το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου
5.  Γνωμοδότηση περί επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή της Μπαθαρίστρας Κορίνθου και στον οικισμό Λάκα της Δ.Κ. Αθικίων του Δήμου Κορινθίων.
6.       Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Προσθήκη Αίθουσας στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου»
7.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Χιλιομοδίου».
8.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εξωραϊσμός πλατείας και αναψυκτηρίου Σολομού».
9.   Σύσταση επιτροπής προσωρινής –οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
10.  Αίτημα χορήγησης άδειας μιας αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Κορδελιού στην Κόρινθο.
11. Γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθροφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων.
12.Γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθροφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό  Αλμυρή  Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου.
13. Γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθροφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου Δήμου Κορινθίων.
14.  Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της Λεωφ. Ανδρ. Πανανδρέου  86 (πρώην Λεωφ. Κορίνθου) για τις ανάγκες του ΚΕΠ στον Συνοικισμό Κορίνθου
15.   Σύνταξη μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στα Ο.Τ. 346 –ΚΧ 347 –  ΟΤ 348 – ΟΤ 352 – ΟΤ 353 –ΚΧ 354 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Κεραμιδάκι» Δήμου Κορινθίων
16. Αίτημα χορήγησης άδειας διέλευσης οχήματος σε πεζοδρομημένο τμήμα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου.
17.  Αίτημα παραχώρησης δύο θέσεων στάθμευσης επί της οδού Κολιάτσου , στην Κόρινθο
18. Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σολυγείας.
19. Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή παλαιού Γυμνασίου Σοφικού σε βρεφονηπιακού Σταθμού».
20. Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου –Άργους, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου».
21.  Αίτηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Εργασίες Συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών, εντός των διοικητικών  ορίων του Δήμου Κορινθίων».
22.   Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019.
23.    Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών.
24.   Σύσταση επιτροπής για τη σύνταξη φακέλλου για την ένταξη του Δήμου Κορινθίων στο διεθνές δίκτυο  της  UNESCO «Οι Πόλεις που Μαθαίνουν».
25. Αίτημα Καραμέρου Αικατερίνης για απαλλαγή και διαγραφή τελών διατηρητέου οικογενειακού τάφου στην Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου.
26.    Διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Κορινθίων.
27.    Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον  εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
28.  Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση δράσης μέσω του προγράμματος «Έξω Μαζί»
29.    Επιχορηγήσεις πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων-σωματείων.
30.    Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου.
                                                                                                                        Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.
                                                                                                       Αναστάσιος Κοντογιώργος