Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων σε έκτακτη συνεδρίαση την Τετάρτη 27 Μαρτίου και ώρα 14:00

Ημ/νία Δημοσίευσης : 27/3/2019
 
                         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κόρινθος, 27 Μαρτίου  2019
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 10760
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                          
Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                         
Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32
Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 27η Μαρτίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 14:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή συμπληρωμένων πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Παραρτήματος Α, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠΕΣ.
2. Υποβολή πρότασης στο νέο ΕΣΠΑ του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας» και υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους της ΠΕ Κορινθίας στο πλαίσιο της πρότασης.
3. Διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων του ΚΕΠ Συνοικισμού της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων
 
 
 Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή υπάρχουν δεσμευτικές ημερομηνίες  (28 και 29/3/2019)
 
 
                                                                                                                         
           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                                          
 
 
                                                                                 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ