Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 21/12 και ώρα 19:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 17/12/2018
 
                         
                                                                                                     
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κόρινθος, 17 Δεκεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                          Αριθμ. Πρωτ. 44301
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                         
Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                         
Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32
Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 21η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.     Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019, του Δήμου Κορινθίων
2.    Έγκριση Μνημονίου συνεργασίας για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» της Πράξης ΕΣΠΑ «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)»
3.  Αποδοχή όρων χρηματοδότησης ύψους 165.226,40 ευρώ για “Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής” από το Πράσινο Ταμείο
4.    Αδελφοποίηση του Δήμου μας με το Δήμο Μαλίκι – Αλβανίας
5.  Έγκριση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2019 του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
6.  Έγκριση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2019 του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
7.    Έγκριση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους  2019 του ν.π «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»
8.    Συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς
9. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»
10. Τροποποίηση της με αριθμ. 34/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθορισμού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων
11. Έκτακτη επιχορήγηση του ν.π. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων», για την εφαρμογή του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 (μέσα ατομικής προστασίας και γάλα)
12. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
13.  Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018
14.  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών
15.  Καθορισμός τελών βραχυχρόνιων θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
16.  Διαγραφή οφειλών ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων
17.  Διαγραφή οφειλών
18.  Διαγραφή προσαυξήσεων
19.  Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Κων/νου Παρτσινέβελου
20.  Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Ανδρέα Ζώγκου
21.  Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Δημάρχου
       Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.
Αναστάσιος Κοντογιώργος