Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 28499/16-08-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ             

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμημ. Αιρετών Οργάνων 

Οικονομική Επιτροπή                                                                 Κόρινθος,         16-08-2019

Κολιάτσου 32 - 20131 Κόρινθος                                                   Αριθμ. Πρωτ.:  28499

Τηλ. 27413 61021, 61099

Fax  27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  

1)Κων. Ζήμο 2)Δημ. Βλάσση 3)Γεωργ. Φαρμάκη
4)Ανδρ. Ζώγκο 5)Δημ. Μπάκουλη 6)Βασ. Νανόπουλο
7)Αλεξ. Γκουργιώτη 8)Κων. Δημητρόπουλο  

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 22α Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Επί εισηγήσεως περί “Έκπτωσης αναδόχου” για το έργο  ΟΔΟΠΟΙΪΑ  Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ.
  2. Επί αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα , λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου
  3. Επί εισηγήσεως για την παραλαβή Α΄ ανάρτηση μελέτης «Ανασύνταξη πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Αγία Άννα – Συνοικισμός»
  4. Σύνταξη εισηγητικής έκθεσης Α' τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού
  5. Σύνταξη εισηγητικής έκθεσης Β' τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού
  6. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων