Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 30ης Νοεμβρίου 2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 30ης Νοεμβρίου 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 26/11/2018
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμήμα Αιρετών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή                                                                        Κόρινθος, 2611-2018

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                             Αριθμ. Πρωτ.: 41319

Τηλ. 27413 61021, 61099

Fax 27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.

1)Κων. Ζήμο

2)Δημ. Βλάσση

3)Γεωργ. Φαρμάκη

4)Ανδρ. Ζώγκο

5)Δημ. Μπάκουλη

6)Βασ. Νανόπουλο

7)Χρ. Κορδώση

8)Κων. Δημητρόπουλο

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 30η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018.

  2. Απόδοση λογαριασμού υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής.

  3. Παράταση απόδοσης λογαριασμού υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής.

  4. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων

Leave a Comment