Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 28-12-2018 και ώρα 19:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/12/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Κόρινθος,  24 Δεκεμβρίου 2018 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                             Αριθμ. Πρωτ. 45411 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                     ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔιεύθυνσηΔιοικητικώνΥπηρεσιών                                                                                                 Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                                                                   Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου   Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                                        ΠΡΟΣ Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                               Τ.. ………………………. Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                                 Δημοτικό Σύμβουλο       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 και 266 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, σας καλούμε σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 28η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19:30 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με το παρακάτω θέμα της  ημερήσιας διάταξης:     Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2019.       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ

Leave a Comment