Πρόσκληση 11ης Δεκεμβρίου 2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Πρόσκληση 11ης Δεκεμβρίου 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 10/12/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής                                                  Κόρινθος, 07-12-2018 Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                             Αριθμ. Πρωτ.: 43034 Τηλ. 27413 61021, 61099 Fax: 27413 61038 Πληρ.   Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία                                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π ρ ο ς τους κ.κ.  
1)Μιχ. Χατζή 2)Χαραλ. Καμπούρη 3)Γεωργ. Φαρμάκη
4)Κων. Ζήμο 5)Στ. Κεφάλα 6)Βασ. Νανόπουλο
7)Μαρ. Καραμαλίκη 8)Θεμ. Κουτσογκίλα  
 

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:  
  1. Επί εισηγήσεως περί τροποποίησης Κανονισμού Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων.
  2. Επί εισηγήσεως περί χορήγησης έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε βιομηχανία παραγωγής ηλιακών θερμοσιφώνων, ηλιακών συλλεκτών και boiler με την επωνυμία «ΚΙΚΕΡΩΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΤΕ» στη θέση «Κοσμά» Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων.
  3. Επί εισηγήσεως περί αιτούμενης χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου επί της οδού Καρυάτιδων με αρ. 10 στην Κόρινθο.
  4. Επί εισηγήσεως περί χορήγησης έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων βιοτεχνικής εγκατάστασης του Δημητρίου Γκότσα στη θέση «Πεύκο» ή «Καζάρμα» της Δ.Κ. Κορίνθου Δήμου Κορινθίων.
  5. Επί εισηγήσεως περί χορήγησης έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων της επιχείρησης «Παπαφίλης Νωπά Προϊόντα Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» στη θέση «Ράχη-Μπόσκα» Τ.Κ. Ξυλοκέριζας Δήμου Κορινθίων.
  6. Επί εισηγήσεως περί χορήγησης έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων σε βιοτεχνική εγκατάσταση της Αγγελικής Κ. Δήμα στη θέση «Σπηλιά Φίνου» στην περιοχή «Μπαθαρίστρα» Δ.Κ. Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
  7. Επί εισηγήσεως περί διατήρησης ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Αλεξίου Ιωάννη του Γεωργίου με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0625010, που βρίσκεται στην περίμετρο του σχεδίου περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων.
  8. Επί εισηγήσεως διατήρησης ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0628002 έναντι του ΚΧ. 828 στην περίμετρο του σχεδίου της περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων.
  9. Επί εισηγήσεως περί λήψης απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Αλ. Τόλια, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθροφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Αλμυρής Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011).
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                                          ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ     Δήμαρχος Κορινθίων  

Leave a Comment